14/15 sept 2024

Organisatie

Doelstelling
Kunst aan de Vaart wil op een laagdrempelige manier beeldende kunst en klassieke muziek onder de aandacht brengen bij een breed publiek en jonge, talentvolle kunstenaars en musici uit Noord-Nederland een podium bieden.

Statutaire naam: Stichting Kunst en Klassiek aan de Vaart
KvK-nummer: 66137241
RSIN: 856410664
Postadres: Iepenlaan 23, 9401LS Assen
E-mail: kunstaandevaart@gmail.com

Kunst aan de Vaart heeft de ANBI-status.

Het bestuur van Kunst aan de Vaart bestaat uit de volgende personen.
Anneke Haar: voorzitter
Meindert Doornbos: secretaris
Frits van Dijk: penningmeester

Kunst aan de Vaart is een organisatie van enthousiaste vrijwilligers. Bestuur en organisatie werken dus onbezoldigd.

IN MEMORIAM MARIE-JOSE POIESZ

Op 1 januari 2024 overleed Marie-Jose Poiesz na een ziekteperiode waarin haar gezondheid op en af ging. Marie-José is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij Kunst aan de Vaart. Ze was een drijvende kracht van het kunstevenement, die zeer betrokken was bij de professionalisering. Bevlogen, praktisch en met een groot verantwoordelijkheidsbesef zorgde zij ervoor dat na 17 jaar de organisatie van Kunst aan de Vaart staat als een huis.

Samen met haar partner Dick stelde ze gastvrij hun huis open voor de vele vergaderingen van de organisatie en deden ze jaarlijks mee als deelnemer. Vele kunstenaars hebben geëxposeerd aan Vaart 45 en heel veel bezoekers hebben er de kunst, hun mooie pand en tuin kunnen bewonderen.

Marie-José was vooral actief in de selectiecommissie die de kunstenaars selecteerde en koppelde aan de panden en tuinen langs de Vaart. Marie-José had een goed oog voor wat op de cover van het magazine en de posters van Kunst aan de Vaart moest prijken. Dat werd ook het beeldmerk van alle PR-activiteiten om het evenement aan te kondigen.

Met haar praktische inzichten heeft Marie-José veel tijd en energie besteed aan het op orde brengen en bijhouden van het draaiboek, de vele afspraken en het archiveren van de notulen. Ook in dat opzicht heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd. Zij heeft de inzichtelijke bedrijfsvoering tot op het laatst bijgewerkt.

Kunst aan de Vaart bestaat dankzij het vrijwilligerswerk van een kleine groep mensen. Marie-José heeft zich vele uren het hele jaar door vrijwillig ingezet. Als mensen niet begrepen hoeveel tijd de voorbereidingen kostten of daar laatdunkend over deden, dan was zij degene die juist deze kant met verve verdedigde.

Wij missen haar zeer. Haar hartelijkheid, haar warme belangstelling, haar creatieve en praktische inzichten en haar grote verantwoordelijkheidsbesef. Wij missen een heel leuk, warm en gewaardeerd medemens.

Bestuur en organisatiegroep Kunst aan de Vaart

Assen, januari 2024


Projectplan KadV 2024 – Over Drijven
Jaarverslag KadV 2023 – Bewonderen en verwonderen
Jaarverslag KadV 2022 – WEER ZIEN, met een verhaal