9&10 sept 2023

Organisatie

Doelstelling
Kunst aan de Vaart wil op een laagdrempelige manier beeldende kunst en klassieke muziek onder de aandacht brengen bij een breed publiek en jonge, talentvolle kunstenaars en musici uit Noord-Nederland een podium bieden.

Statutaire naam: Stichting Kunst en Klassiek aan de Vaart
KvK-nummer: 66137241
RSIN: 856410664
Postadres: Iepenlaan 23, 9401LS Assen
E-mail: kunstaandevaart@gmail.com

Het bestuur van Kunst aan de Vaart bestaat uit de volgende personen.
Anneke Haar: voorzitter
Meindert Doornbos: secretaris
Frits van Dijk: penningmeester

Kunst aan de Vaart is een organisatie van enthousiaste vrijwilligers. Bestuur en organisatie werken dus onbezoldigd.

Jaarverslag KadV 2022 – WEER ZIEN, met een verhaal
Projectplan KadV 2023 – Bewonderen en verwonderen

Kunst aan de Vaart heeft de ANBI-status aangevraagd.