Zjuul Wiersema

Zjuul Wiersema is een beeldend kunstenaar die zich verdiept in de mechanismen van het bestaan. Zo creëert hij intrigerende machines die op een wetenschappelijke manier onderzoek doen naar patronen die overeenkomstig zijn met deze voorkomend in onze eigen natuur.

Zjuul is geïnspireerd om de menselijke ervaring in kaart te brengen door middel van complexe technologische installaties. Zijn ogenschijnlijk kille en koude creaties lijken op kunstmatig organen, welke in een laboratoria  thuishoren. Het werk dat hij ten toon stelt doet denken aan een planetarium of distillery machine, maar is in werkelijkheid gebouwd met de intentie er een zelfondersteunend ecosysteem in te plaatsen.

Het systeem is verdeeld in zeven delen, met elk hun unieke karakteristieke eigenschap, om afzonderlijk van elkaar te bestuderen of te zien als een groter samenwerkend organisme. Dit om een overeenkomst te suggereren met het menselijk bestaan welke in ieder individu meerdere facetten kent. De systemen zullen communiceren en elkaar beïnvloeden door insecten, bacteriën, verschillende gassen en vloeistoffen welke zich door het gesloten buizen-netwerk zullen verplaatsen. Alles samenwerkend zal een impressie geven van een complex samenhangend organisch systeem. Met dit werk roept Zjuul een beleving op met een machine van onschatbare complexiteit die een ervaring van menselijkheid met zich mee kan dragen

De afgelopen paar jaren werkt Zjuul nauw samen met de productie van “The non human institute for humanity” geproduceerd door Samantha Pellarini. Een multidisciplinair platform waar artiesten zich kunnen aansluiten bij een collectief van gepassioneerde kunstenaars. In dit kader heeft Zjuul zich verder kunnen ontwikkelen tot een multidisciplinair kunstenaar gedreven door thema’s als cosmos, metafysica, spiritualiteit. Thema’s die aansluiten bij zijn persoonlijke interesse naar de vragen over de complexiteit van het bestaan.

www.zjuulwiersema.tumblr.com

© 2023 · Kunst aan de Vaart Assen

Website door Web and Brand Website Productiehuis in Assen