Thea Hoek-Spekman

Vanuit de Maastrichtse traditie die was gericht op het kerkelijk werk, werd Thea gevormd. Haar uitgangspunten bleven profaan en overwegend figuratief. Het mysterie is gebleven.

Het materiaal dat ze gebruikt is hoofdzakelijk koper en legeringen daarvan, kunststof, steen, hout en glas.

Platte plaat is haar uitgangspunt. Met behulp van hamers, drijfblokken en staken worden de vormen gedreven en gecomponeerd tot een geheel, waarbij de segmenten duidelijk zichtbaar blijven. Keistenen, glas of hout, worden vaak gebruikt als onderdeel van het geheel. De geheimen worden aan het metaal ontfutseld, de glans en rekbaarheid krijgen betekenis.

Mensen omringen zich met dingen, die iets “zeggen” of iets doen.

In kringloop en sloperij vindt ze die dingen in het voorbijgaan en smeedt ze ze om en blaast er nieuw leven in.

Gebruikmakend van vorm, soms inhoud, ontstaat er een ander verhaal: het wordt haar verhaal.

www.theahoek.nl
theahoek@hotmail.com

© 2023 · Kunst aan de Vaart Assen

Website door Web and Brand Website Productiehuis in Assen