Tedja Duyvesteijn

Tedja is Creatief Therapeut Beeldend Vormen.
Van jongs af aan was voor haar beeldend werken al een vorm om uiting te geven aan haar gevoelens.
In de loop der jaren heeft ze diverse opleidingen doorlopen om haar beeldend vermogen te ontwikkelen, zoals de lerarenopleiding Textiele werkvormen en Handvaardigheid, kunstgeschiedenis, beeldhouwen en een opleiding tot dromentherapeut.
Ook heeft ze veel kostuum- en decorwerk gedaan voor bekende theatergezelschappen. Ze heeft lesgegeven en heeft als dromentherapeut gewerkt.  Tedja heeft in 2019 alles geschonken aan stichting Phusis.  Phusis wilde graag dat Tedja verbonden bleef aan de stichting, ze heeft er gewerkt als activiteitenbegeleidster en ze heeft Het Atelier opgericht met als doel mensen te begeleiden in een creatieve therapie.

De beelden van Tedja nodigen uit om aangeraakt te worden, zelf zegt ze erover:

Echt aangeraakt worden, er toe doen, dat is wat het leven de moeite waard maakt. Liefst tot in het diepst van je ziel, en tot het uiterste van je krachten. Eigenlijk kun je zelfs zeggen dat aanraken een voorwaarde is voor echte kunstbeleving.

www.pommona.nl
info@pommona.nl

© 2023 · Kunst aan de Vaart Assen

Website door Web and Brand Website Productiehuis in Assen