9&10 sept 2023
Kunstenaars

Rob Chevallier

Steeds duidelijker wordt dat we de grenzen naderen van onze westerse leefwijze. We lijken niet te beseffen dat bewustwording van een duurzamer levenspatroon blijvend nodig is. Rob Chevallier wil met zijn kunst bijdragen aan dat bewustwordingsproces. Dat uit zich in de keuze van materiaal (kringloopspullen en hergebruik), maar ook in de thematiek van zijn conceptuele werk.
Rob kiest herkenbare voorwerpen met een nostalgisch verleden en combineert die met actuele fotografie. In foto-objecten en installaties wordt de veranderende maatschappij zichtbaar met problemen als klimaatverandering, industrialisatie en de noodzaak van natuurbehoud.

chevallier@inbox.com

www.robchevallier.com