14/15 sept 2024

Bijzondere activiteiten

Ook deze editie presenteren we een aantal bijzondere projecten.

Huizen van de Vaart

Samen met kunstenaars Annemieke Vaartjes en Poldy Koot creëren ruim zeshonderd kinderen een serie kunstwerken, geïnspireerd op de pracht, praal en geschiedenis van de Vaart.

Vaart ZZ 97

Het Bonte Beeld van de Vaart

Sinds de aanleg in 1780 is het beeld van de Vaart voortdurend veranderd. Dat geldt niet alleen voor de Vaart zelf, maar ook voor de wegen en bebouwing aan weerszijden ervan. Stof genoeg voor boeiende verhalen. Waarom werd de Vaart aangelegd? Wie kwamen er wonen? Welke rol speelde de Vaart in het verkeer? Hoe zat het met de bedrijvigheid langs de Vaart? Welke positie neemt de Vaart heden ten dage in binnen Assen? Daarover gaat Het Bonte Beeld van de Vaart.

Vaart ZZ 1c
Zaterdag en zondag 13:00 – 13:30 uur, 14:30 – 15:00 uur en 16:00 – 16:30 uur