Het thema voor 2022 is

 

WEER ZIEN – met een verhaal

 

Iedere kunstenaar heeft een verhaal. Wat is er in zijn leven gebeurd of wat is er aan de hand? Waar heeft hij over nagedacht? Hoe houdt het huidige tijdsgewricht hem bezig? Hoe kijkt hij naar de toekomst? Ieders leven verandert. Wat is er in de afgelopen jaren met hem gebeurd? Hoe gaat hij als kunstenaar om met de wereld om hem heen? Is hij nieuwe wegen ingeslagen? Zijn er nieuwe verhalen, nieuwe gedichten geschreven? Wat is de toekomst van het eigen kunstenaarschap? We willen het graag horen, en zien.

We nodigen daarom kunstenaars uit, die met dit thema aan de slag gaan of al zijn gegaan. We vragen hen dit werk met ons te delen, ons te raken, te verwonderen, te ontroeren. Het kan om schilderijen gaan, of om foto’s, beelden, graffiti, interactieve kunst, mixed media, installaties, videokunst, dans wellicht, of performances. We willen hun verhaal horen, we laten het hen vertellen, we organiseren speciaal ruimte voor hun verhalen, teksten, gedichten, voordrachten….

 

 

© 2022 · Kunst aan de Vaart Assen

Website door Web and Brand Website Productiehuis in Assen