Peter Verboom

Peter Verboom is in 1954 geboren in Rotterdam. Momenteel woont hij in Assen. Hij heeft beeldende ervaring als freelance illustrator, vormgever,

docent beeldende vakken en als ‘community artist’. Een jaar lang was hij ‘stadskunstenaar van Assen’. Na het docentschap aan een PABO volgt nu een weerzien met ‘de echte wereld’.

Levensles:

Niets is, wat het lijkt te zijn.

Het beeldende alibi van Peter is: De ‘homo ludens’. Momenteel omarmt hij het begrip ‘circulariteit’. Hij verwerkt afdankertjes van onze massaconsumptie tot ‘assemblages’. Vindplaatsen van deze afdankertjes zijn ‘objects trouvés’, zijn kringloop- en tweedehands-winkels.

Door intuïtieve en associatieve samenvoegingen van deze triviale vondsten ontstaat een nieuw verhaal waarin met een theatrale knipoog ‘vervreemding’ de hoofdrol opeist.

www.peterverboom.nl
peterver54@gmail.com


© 2023 · Kunst aan de Vaart Assen

Website door Web and Brand Website Productiehuis in Assen