9&10 sept 2023
Kunstenaars

Anita Kuhl

De figuren op Anita’s schilderijen en tekeningen vallen, struikelen en bewegen hink-stap-sprong door de wereld. Het is een complexe wereld van schaalvergroting en digitalisering. Toenemende bureaucratie en algoritmes zorgen voor een ingewikkeld woud van regelingen waarin van alles misgaat.
Systemen zijn zo gecompliceerd geworden dat niemand het geheel kan uitleggen of overzien.
Vanuit verwondering en met een knipoog verbeeldt Anita op soms collageachtige wijze dat wat ze om zich heen waarneemt. De figuren bewegen zich tussen vervreemdende installaties en nostalgische elementen.
Ze verwerkt schilderijen in i-Padtekeningen en vice versa. Het werk bevat zowel schilderachtige als tekenachtige elementen.

an_kuhl@yahoo.com

anitakuhl.weebly.com