Anan Striker

Anan Striker (Amsterdam / Assen 1988) is tekenaar, typograaf, ruimtelijk assembleur, lithograaf, schilder en tapejockey.

Veelal geïnspireerd door alledaagse ontmoetingen en gebeurtenissen laat hij zich niet beperken tot één onderwerp; met humor, ironie en serieuze toon werkt hij aan een mengelmoes van begroetingen, verwijzingen en herinneringen als beelddichter in een eigen herkenbare, toegankelijke beeldtaal.

Tekenen is voor Anan altijd, al van jongs af aan, het vertrekpunt geweest met ook zijn vader als voorbeeld. ‘Tekenen’ was de aanleiding voor Anan om typograaf te worden en uiteindelijk kunstenaar. Het vormt de basis van zijn schilderijen waarin een daadwerkelijke teken-achtigheid zit.

Met gezonde arrogantie zegt Anan (bijna) alles te kunnen tekenen wat los en vast zit. ‘Drawing is my weapon’ is de leefregel die hij zich heeft toegeëigend.

Anans handschrift is daarnaast bepaald door muziek. Zoals een musicus zijn muziek componeert, componeert Anan zijn kunst. Waar mogelijk, worden titels van hiphop classics en referenties naar gabbercultuur ingezet.

Tentoonstellingen zijn niet compleet zonder soundscapes op basis van synthesizers, drumcomputers en space-echo’s. Veelal in combinatie met bevriende kunstenaars.

https://www.ananstriker.nl
word@ananstriker.nl

© 2023 · Kunst aan de Vaart Assen

Website door Web and Brand Website Productiehuis in Assen