De Vaart en haar bewoners

 

Hoe was het?

De panden langs de Vaart zijn voor het grootste gedeelte na 1800 gebouwd. De Vaart zelf is in 1780 gegraven in het verlengde van de Drentse Hoofdvaart. Wie een plaatje van de Vaart bekijkt van rond 1800 ziet twee zandpaden aan weerszijden van de Vaart en hier en daar wat behuizing. Meer is er dan niet. Assen heeft in die tijd zo’n 150 huizen en 650 inwoners.

 

Zicht op de Vaart in Assen (1862)

 

In 1815 krijgt Assen de status van provinciehoofdstad. De concentratie van bestuurlijke en rechtelijke macht geeft Assen aanzien en is voor de Drentse landadel het sein om de oude havezaten op het platteland te verruilen voor de stad. Zij betrekken huizen naast de notaris, de directeur van de post, de eerste chirurg en naast rechters, advocaten en officieren.

Later (rond 1875) verschijnen er langs de Vaart allerlei bedrijven: een zeepziederij, een bierhandel, een graanmaalderij, een houthandel, een azijnfabriek, een turfschuur en daarmee ook pakhuizen, stallen voor paarden, woonhuizen voor knechten en scheepsjagers, winkels, logementen en kroegen. De stad groeit en heeft in 1885 zo’n 8500 inwoners. De wegen aan weerszijden van de Vaart zijn dan verhard.

 

 

Hoe is het nu?

Langs de Vaart staan woonhuizen, er zijn kantoren van grote en kleine bedrijven, kunstenaars hebben er hun atelier, architecten hun bureau, er is een bakker, een makelaar, een kapper, er zijn psychotherapeuten en een chiropractor, er is horeca en nog veel meer.

De mensen die hier wonen en werken weten dat de Vaart een historische plek is en houden die graag in ere: ze zijn er trots op. En ze heten bezoekers van harte welkom!

 

 

 

 

© 2023 · Kunst aan de Vaart Assen

Website door Web and Brand Website Productiehuis in Assen